1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Mỗi ngày một phân tích - Vinson Financials

Discussion in 'Forex' started by vinsonfx, Nov 5, 2014.

  1. AUDJPY có triển vọng tăng.
    Mục tiêu kế tiếp 100.10
    Chỉ đảo chiều khi dưới 98.
    [​IMG]
     

Share This Page