1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Một số mẹo để nhận thanh toán từ trang ptc

Discussion in 'Paid To Click - PTC' started by charlescowen, May 30, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. charlescowen

  charlescowen Moderator Staff Member

  1,557
  45
  0
  - Khi chơi PTC, nên thường xuyên để ý Last Payout của họ (những thanh toán cuối)
  - Nếu Last Payout đúng ngày kiểm tra, thì trang đó, về cơ bản, chưa có vấn đề gì về thanh toán
  - Nếu Last Payout không đúng ngày kiểm tra, trang đó đang có vấn đề về thanh toán

  - Nếu trang không có Last Payout, hãy lên diễn đàn của họ kiểm tra payment member post "Today"
  - Ngoài ra, có những trang, đến thời điểm, nó chọn người để thanh toán, dù vẫn có Last Payout, vì thế Payment của bạn vẫn Pending.
  - Vì thế, cần một số "Mẹo" để nhận Pending của bạn, hoặc đến lúc đủ tiền để yêu cầu thanh toán

  1. Khi bạn đủ thanh toán, trước hết không yêu cầu thanh toán
  - Trước hết, lên 4 rum của họ xem thông báo về tình trạng thanh toán. Vì có những trang, tại thời điểm đó, một hệ thống thanh toán toán trục trặc, và họ thông báo rằng không yêu cầu thanh toán qua ngân hàng đó. Nếu bạn yêu cầu qua đó, Payment của bạn mãi ở tình trạng Pending.
  - Vì thế, khi yêu cầu thanh toán, trước hết hãy kiểm tra thông tin của họ trên 4rum

  2. Nếu Last Payout không đúng ngày kiểm tra, trang đó đang có vấn đề về thanh toán, payment của bạn đang pending
  - Lên 4rum của họ xem thông báo, ví dụ do PP Limit... và xem yêu cầu xử lý của họ. Nếu trang đó stop paying thì không nói (những trang này thường không thông báo gì cả), hoặc thông báo nhưng mục đích là cố tình "gia hạn" niềm tin đối với thành viên thêm một thời gian.
  - Nếu trang có thông báo, hãy comment trong topic của họ, nội dung đại khái là :" Tôi muốn đầu tư vào trang web của bạn, nhưng tôi muốn bạn thực hiện thanh toán ngay lập tức, hoặc nhanh hơn hiện tại vì tôi đã chờ đợi payment qúa 3.. ngày". Comment như vậy, có thể khiến Mod, Admin để ý, và có thể, bạn sẽ nhận được thanh toán.

  3. Những trang chọn người để thanh toán, dù vẫn có Last Payout, vì thế Payment của bạn vẫn Pending.
  - Lên 4rum của họ xem thông báo, ví dụ, họ có thông báo :" Nếu payout qúa 7-10 ngày chưa nhận được hãy gửi vé hỗ trợ" , khi đó, bạn hãy gửi vé hỗ trợ và tạo một chủ đề trên 4rum, nội dung đại khái : " Tôi muốn đầu tư vào trang web của bạn, nhưng tôi muốn bạn thực hiện thanh toán ngay lập tức, hoặc nhanh hơn hiện tại vì tôi đã chờ đợi payment qúa 10.. ngày trong khi Tos bạn ghi Payment thực hiện từ 7-10 ngày". Comment như vậy, có thể khiến Mod, Admin để ý, và có thể, bạn sẽ là người được chọn để được thanh toán.
  - Ngoài ra, bạn có thể đi Comment tại những diễn đàn lớn, phản bác những thông tin nói rằng, trang này scam, khi Comment, kèm theo Username của bạn

  4. Tóm lại :
  - Khi bạn đủ tiền yêu cầu thanh toán : hãy kiểm tra thông báo tình trạng thanh toán của họ rồi hãy yêu cầu thanh toán qua ngân hàng tương ứng.
  - Khi bạn chờ thanh toán quá Tos : Hãy xem thông báo của họ như gửi vé hỗ trợ..., và tạo những to pic trên 4 rum, nội dung lấp lửng rằng, muốn đầu tư vào trang web nhưng Payment chậm chễ.....
  - Tất cả phụ thuộc quan sát của bạn, và một chút mẹo mực nho nhỏ như vậy, có thể sẽ giúp bạn nhận được số tiền vài $ - vài chục $ đang chờ đợi. Chúc may mắn!
  - Nếu Last Payout đúng ngày kiểm tra, thì trang đó, về cơ bản, chưa có vấn đề gì về thanh toán
  - Nếu Last Payout không đúng ngày kiểm tra, trang đó đang có vấn đề về thanh toán
  - Nếu trang không có Last Payout, hãy lên diễn đàn của họ kiểm tra payment member post "Today"
  - Ngoài ra, có những trang, đến thời điểm, nó chọn người để thanh toán, dù vẫn có Last Payout, vì thế Payment của bạn vẫn Pending.
  - Vì thế, cần một số "Mẹo" để nhận Pending của bạn, hoặc đến lúc đủ tiền để yêu cầu thanh toán

  1. Khi bạn đủ thanh toán, trước hết không yêu cầu thanh toán
  - Trước hết, lên 4 rum của họ xem thông báo về tình trạng thanh toán. Vì có những trang, tại thời điểm đó, một hệ thống thanh toán toán trục trặc, và họ thông báo rằng không yêu cầu thanh toán qua ngân hàng đó. Nếu bạn yêu cầu qua đó, Payment của bạn mãi ở tình trạng Pending.
  - Vì thế, khi yêu cầu thanh toán, trước hết hãy kiểm tra thông tin của họ trên 4rum

  2. Nếu Last Payout không đúng ngày kiểm tra, trang đó đang có vấn đề về thanh toán, payment của bạn đang pending
  - Lên 4rum của họ xem thông báo, ví dụ do PP Limit... và xem yêu cầu xử lý của họ. Nếu trang đó stop paying thì không nói (những trang này thường không thông báo gì cả), hoặc thông báo nhưng mục đích là cố tình "gia hạn" niềm tin đối với thành viên thêm một thời gian.
  - Nếu trang có thông báo, hãy comment trong topic của họ, nội dung đại khái là :" Tôi muốn đầu tư vào trang web của bạn, nhưng tôi muốn bạn thực hiện thanh toán ngay lập tức, hoặc nhanh hơn hiện tại vì tôi đã chờ đợi payment qúa 3.. ngày". Comment như vậy, có thể khiến Mod, Admin để ý, và có thể, bạn sẽ nhận được thanh toán.

  3. Những trang chọn người để thanh toán, dù vẫn có Last Payout, vì thế Payment của bạn vẫn Pending.
  - Lên 4rum của họ xem thông báo, ví dụ, họ có thông báo :" Nếu payout qúa 7-10 ngày chưa nhận được hãy gửi vé hỗ trợ" , khi đó, bạn hãy gửi vé hỗ trợ và tạo một chủ đề trên 4rum, nội dung đại khái : " Tôi muốn đầu tư vào trang web của bạn, nhưng tôi muốn bạn thực hiện thanh toán ngay lập tức, hoặc nhanh hơn hiện tại vì tôi đã chờ đợi payment qúa 10.. ngày trong khi Tos bạn ghi Payment thực hiện từ 7-10 ngày". Comment như vậy, có thể khiến Mod, Admin để ý, và có thể, bạn sẽ là người được chọn để được thanh toán.
  - Ngoài ra, bạn có thể đi Comment tại những diễn đàn lớn, phản bác những thông tin nói rằng, trang này scam, khi Comment, kèm theo Username của bạn

  4. Tóm lại :
  - Khi bạn đủ tiền yêu cầu thanh toán : hãy kiểm tra thông báo tình trạng thanh toán của họ rồi hãy yêu cầu thanh toán qua ngân hàng tương ứng.
  - Khi bạn chờ thanh toán quá Tos : Hãy xem thông báo của họ như gửi vé hỗ trợ..., và tạo những to pic trên 4 rum, nội dung lấp lửng rằng, muốn đầu tư vào trang web nhưng Payment chậm chễ.....
  - Tất cả phụ thuộc quan sát của bạn, và một chút mẹo mực nho nhỏ như vậy, có thể sẽ giúp bạn nhận được số tiền vài $ - vài chục $ đang chờ đợi. Chúc may mắn!
   
 2. Kinh nghiệm hay
  PTC công nhận khó xơi thật
  Click cả tháng, đến lúc pay out thì cứ pending thôi
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page