1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

myprofitads.com Site này chia lãi thời gian thực

Discussion in 'Money Cyclers' started by king365, Nov 5, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Chào mừng bạn đến Myprofitads.com .Myprofitads cho bạn cơ hội để quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn cho một đối tượng có trình độ cao của các nhà sản xuất tiền trực tuyến và được trả tiền cho nó !

  Bất cứ khi nào Gói Quảng cáo được mua từ Myprofitads, thanh toán đi vào quỹ trung ương của chúng tôi. Là thành viên của Myprofitads.com, bất cứ khi nào bạn mua Gói quảng cáo doanh nghiệp của bạn, bạn cũng có đủ điều kiện cho chương trình chia sẻ doanh thu của chúng tôi, nơi các thành viên được trả 120% giá trị của Gói Quảng cáo của họ, mỗi ngày, khỏi quỹ trung ương của chúng tôi .

  Thu nhập là hoàn toàn thụ động, không đòi hỏi phải có giấy giới thiệu để kiếm được trong khi đó nếu bạn giới thiệu ai đó, bạn sẽ được nhận thưởng bằng 5% tiền gửi của người giới thiệu.

  Chúng tôi có chính sách mua lại ở mức 25% đối với tuổi thọ trang web và tính bền vững.

  MYPROFITADS sẽ ra mắt chính thức tại ngày 13 - tháng 11 - năm 2014

  Các tính năng :
  Cổ phiếu : Gói phần mềm quảng cáo
  Chi phí : 5,00 $
  Doanh thu : 6.00 $ (120% ROI)
  Mua lại : 25%
  Thu nhập giới thiệu: 5%
  Thanh toán : STP | EGOPAY | PAYZA | PM
  Rút tối thiểu: 10 $

  Đây là link giới thiệu của mình. Hãy ref ủng hộ mình nhé : http://www.myprofitads.com/?boy01

  RCB : 80% đối với PM còn PAYZA đang verifi sẽ thông báo sau .
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page