1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC [NEW] ExtantBux - Extantbux.com : Hybrid Program PTC + Paidverts + DigAdz

Discussion in 'New Sites' started by tranvanchuong1503, Jan 14, 2015.

 1. Cách hoạt động EXTANTBUX :
  Đây là link ref mong m.n ủng hộ: http://www.extantbux.com/?ref=tranvanchuong
  =========================================================
  Bắt đầu với quảng cáo từ $1 & nhận được $1,50 Ads càng sớm càng tốt
  Hiện tại gói đầu tư thấp nhất là 5$ hoặc có thể chơi free giống như Paidverts nhưng hơi lâu .
  Bạn sẽ nhận được:
  Gói Extant Bonus Coins = 15.000(EBC), 1EBC = 0.0005$
  15.000 (EBC) x 0.0005$ = 7.5$
  o Websie hiển thị = 1000 (người dùng truy cập trong 30s).
  o Banner quảng cáo = 5000 (quảng cáo hiển thị).
  Bạn sẽ được cung cấp các quảng cáo có giá trị cao phụ thuộc vào Extant Bonus Coins ban có.
  Min trả 4$ cho thành viên tiêu chuẩn và 2$ cho thành viên nâng cấp.
  Thanh toán ngay lập tức!
  Chấp nhận: Payza, Egopay, PM, Payeer ...
  Làm thế nào nó hoạt động
  • Compaign quảng cáo bắt đầu từ $ 1 & nhận được 1,50 $ tiền quảng cáo
  • @ 5% cho giới thiệu trực tiếp.
  • @ 10% hoa hồng mua hàng.
  • Thuê giới thiệu (hoạt động như ptc)
  • Thanh toán tức thì cho tất cả các thành viên
  • Quảng cáo có giá trị cao
  • Các quảng cáo chi phí thấp
  Đừng lãng phí thời gian của bạn, hãy bắt đầu cho lịch sử thành công của bạn ngay hôm nay.

  Giá trị Extant Bonus Coins (EBC) là gì?
  • 1 Extant Bonus Coin (EBC) = 0,0005 $
  • 3000 Extant Bonus Coin (EBC) = 0,0005 $ X 3000 = $ 1,50
  • Mỗi gói quảng cáo $ 1,00 cung cấp 3.000 Extant Bonus Coins (EBC) mà của chuyển đổi thành tiền mặt quảng cáo ASAP.
  Một Gói Quảng cáo Cung cấp
  o Gói Extant Bonus Coins = 3.000(EBC), 1EBC = 0.0005$
  o Websie hiển thị = 200 (người dùng truy cập trong 30s).
  o Banner quảng cáo = 1000 (quảng cáo hiển thị).

  Làm thế nào chúng tôi nhận được tiền quảng cáo?

  • Quảng cáo được giao hàng ngày vào tài khoản của bạn lúc 00.00 Server Time. Bạn có 24 giờ để click vào các quảng cáo đó.
  Bonus quảng cáo có giá trị cao
  • Tất cả các thành viên nhận được quảng cáo thưởng giá trị cao hàng ngày phụ thuộc vào Extant Bonus Coin hiện có của bạn (EBC).
  • Nhiều EBC, nhiều quảng cáo có giá trị cao.
  • Mình sẽ RB 100% khi các bạn Buy Ad Pack .
   
 2. ae vibiz ủng hộ e phát nào
   

Share This Page