1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Những site kiếm BTC free tốt nhất

Discussion in 'All Others' started by summo9168, Oct 31, 2014.

 1. summo9168

  summo9168 Verified Member

  62
  16
  0
  Mình lập topic này để giới thiệu với anh em những site kiếm BTC free tốt nhất mình biết, nếu mọi người ai có site nào tốt mà mình chưa biết ở đây thì comment giới thiệu luôn nhé

  Cá nhận mình xài Xapo để gửi và nhận BTC 1 ví BTC rất chuyên nghiệp và đơn giản dễ sử dụng.
  Đăng kí Xapo ở đây http://xapo.com/r/VCO8SX0 để có 5000 satoshi đầu tiên.

  Mình chia các site thành 3 nhóm
  Nhóm 1 là các site có thể nhận BTC cách nhau <30p.
  Nhóm 2 là các site nhận BTC sau ~1 tiếng
  Nhóm 3 là các site nhận BTC sau ~1 ngày
  Các bạn lưu các site vào 3 nhóm riêng biệt trên bookmark firefox, và chơi lần lượt cho đến hết thì thôi.
  Những site in đậm là những site very ngon nhé còn lại là ngon bình thường

  Nhóm 1
  http://moonbit.co.in/?ref=8673ce55cec
  http://www.scratch4satoshis.com/?r=305366
  http://coingamez.com/play?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://www.satoshis4.us/?r=154514
  http://bitcoinxd.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://instantbit.co.in/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V

  http://darcoins.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://bitcofree.com/?id=103306
  http://btc25.net/?id=805428

  Nhóm 2
  http://faucet.bitcoinzebra.com/?ref=b4c79cc89d58
  http://www.bitframe.co.in/faucet/index.php?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://bitcoinker.com/faucet?ref=588039506ad4

  http://www.rtube.de/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://freebitcoins.eu/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://dailyfreebits.com/?id=4094517
  http://sharkbitco.in/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://faucet.9bitz.eu/?r=47469
  http://www.yourfreebtc.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://bitonplay.com/create?refCode=H5FMNPENF5
  http://freebitco.in/?r=722932
  http://mezzabank.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://www.btcfaucetlist.net/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://pinktussy.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://silver-faucet.ogsi.it/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://btcmountain.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://www.robcoins.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://www.btc-faucet.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://www.flyingfaucet.com/?ref=60089
  http://www.anonprofile.com/faucet/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://fairyfaucet.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://bearbitco.in/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V

  Nhóm 3
  http://visitbit.com/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://coinadder.com/index.php?r=summo9168

  http://bitcoin-faucet.eu/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://gigabitfaucet.net/Gold/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://www.bitcoinaliens.com/faucet/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://ufo-faucet.yzi.me/?id=9022
  http://btc.chuta.org/?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V
  http://bitcoinfaucet.net//?r=1PdLfhFEZAGHQLu4EdBrNaEtCxwY3Nnj5V

  http://freebitcoinz.com/r/268358


  Đây là các trang tốt nhất mình biết, update hàng ngày, bạn nào thấy còn thiếu site bổ sung giúp mình nhé :)
   
  markmoon, emoxone and Admin like this.
 2. crazyman59

  crazyman59 Verified Member

  379
  74
  0
  Ko biết nó có scam hay ko nhưng hơn 1 tháng rồi chưa pay nhé :)
  [​IMG]
   
  Admin and summo9168 like this.
 3. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,492
  465
  0
  hơn 1 tháng mà không paid thì chắc scam rồi, sợ mấy trang này nhất
   

Share This Page