1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[Paidverts] – Cập nhật lãi suất thương xuyên

Discussion in 'Paid To Click - PTC' started by emoxone, Oct 16, 2014.

 1. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 19/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  [​IMG]
   
  Last edited: Nov 20, 2014
 2. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  CẬP NHẬT LÃI SUẤT NGÀY 16/10/2014

  lai suat paidvert16-10.png
   
  Last edited: Oct 19, 2014
 3. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager

  LÃI SUẬT PAIDVERT NGÀY 17/10/2014
  lai suat paidvert17-10.png
   
  Last edited: Oct 24, 2014
 4. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT NGÀY 23/10
  TƯƠNG ỨNG DỰA TRÊN SỐ BAP CÓ
  lai suat paidvert23-10.png
   
 5. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT NGÀY 27/10/2014
  lai suat paidvert27-10.png
   
 6. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 28/10/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG

  lai suat paidvert28-10.png
   
 7. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 29/10/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert29-10.png
   
 8. Kirivan

  Kirivan Verified Member

  92
  18
  0
  Đây là số lãi được hay chỉ là tổng thu
   
 9. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Đây là lãi suất hàng ngày tức số tiền bạn sẽ có mỗi ngày khi click quảng cáo.
   
 10. Kirivan

  Kirivan Verified Member

  92
  18
  0
  Vậy song lại phải mua BAP tiếp ak
   
 11. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Cái đó tùy bạn muốn ads ra lớn hay ko thôi à. Nó ra ads 1$ mất 2000BAP, mình mua ads có lại 3100BAP. có lời mà
   
 12. Kirivan

  Kirivan Verified Member

  92
  18
  0
  Vậy kiếm được 1$ lại phải ném lại vào nó =_=
   
 13. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Thì đâu tư nhiều sẽ có lãi nhiều
   
 14. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert30-10.png
   
  alien300 likes this.
 15. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 2/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert2-11.png
   
  Zartel likes this.
 16. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 3/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert3-11.png
   
  Zartel likes this.
 17. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 4/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert4-11.png
   
  Zartel likes this.
 18. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 7/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert7-11.png
   
  Zartel likes this.
 19. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 9/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert9-11.png
   
  Zartel likes this.
 20. emoxone

  emoxone Verified Member

  1,656
  246
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  LÃI SUẤT PAIDVERT CẬP NHẬT NGÀY 10/11/2014 DỰA TRÊN SỐ BAP TƯƠNG ỨNG
  lai suat paidvert10-11.png
   
  Zartel likes this.

Share This Page