1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phương pháp theo dõi REF trên các trang PTC

Discussion in 'Paid To Click - PTC' started by charlescowen, May 19, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. charlescowen

  charlescowen Moderator Staff Member

  1,557
  45
  0
  Đầu tiên cái ta cần có là bảng số liệu theo dõi (ở đây minh lấy VD với tài khoản standar):
  Số click của ref trong ngày
  Số click của DR
  Số click của acc
  Số ref thực tế bạn quản lý trong ngày

  Doanh thu từ ref = Số click ref x 0.005
  Doanh thu từ DR = Số click DR x 0.005
  Doanh thu từ acc = Số click acc x 0.01

  Chi phí thuê ref = Số ref x 0.2 / 30 ngày

  Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

  Cái bảng số liệu này phải lập hàng ngày. Sau khi có bảng số liệu ta bắt đầu tiến hành phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới tình hình ref click
  Sử dụng chức năng vẽ biểu đồ của excel (cái này chắc ai cũng đã học)

  Phân tích ra sao... :D (cái này tớ đang nghiên cứu)
  mong được sự góp ý của mọi người
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page