1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PO new nguyên phong bì dc miễn phí thường niên 1 năm khi load về 100$.

Discussion in 'Recycle Bin' started by nguyentuancomet, Dec 26, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. lên nào.........................
     
  2. Mình có 2 Po new đây giá 1 triệu 1 thẻ, thẻ chưa active vẫn nguyên phong bì. đủ info, cmtnd. ship all EMS, tín thành, hải âu hoàng long. thẻ của mình dc miễn phí thường niên 1 năm khi load về 100$ upload_2015-3-19_10-18-59.gif . liên hệ 0993714953 hoặc Ym vinhhoang.1984
    dạo này bận mình ít khi online dc call luôn sđt thì tốt ạ.. xin cám ơn.....
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page