1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Principay - Principay.biz

Discussion in 'HYIP' started by pbhyipscom, Oct 14, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Chương trình đã hoạt động được 25 ngày, thanh toán ngay lập tức!!!

  [​IMG]

  Xem chi tiết tại đây: Principay.biz

  Về dự án

  Kế hoạch đầu tư

  Kịch bản Goldcoder

  Đăng ký và nhận RCB tại đây!

  Bằng chứng đầu tư
  [​IMG]

  Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo !!!
   
 2. Referrals Comission Recieved!
  The amount of 1 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U1084431. Memo: API Payment. Withdraw to pbhyipscom from principay.biz.. Date: 10:25 12.10.14. Batch: 70816478.
   
 3. New Withdraw Instant!
  The amount of 1.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U1084431. Memo: API Payment. Withdraw to pbhyipscom from principay.biz.. Date: 11:19 13.10.14. Batch: 70888212.
   
 4. New Witjhdraw Instant!
  The amount of 1.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U1084431->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to pbhyipscom from principay.biz.. Date: 12:37 14.10.14. Batch: 70983859.
   
 5. New Payout Instant!
  The amount of 1.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U1084431->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to pbhyipscom from principay.biz.. Date: 11:01 15.10.14. Batch: 71063196.
   
 6. New Payment Instant!
  The amount of 1.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U1084431->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to pbhyipscom from principay.biz.. Date: 12:29 16.10.14. Batch: 71159285.
   
 7. markmoon

  markmoon Moderator Staff Member

  589
  48
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Skype:
  Skype
  Scamed, close !
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page