1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Quan tâm kim loại quý hiếm sẽ tăng, ngoại hối sẽ biến động mạnh

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Jan 19, 2015.

 1. Tài sản giao dịch
  Vàng 19/01/2015
  Biểu đồ đường ngày và tuần có tăng mạnh, khuyến nghị tìm cơ hội đặt lệnh tăng, có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh mức giá 1267, mục tiêu là 1280-1290.

  Mức hỗ trợ:1270 1265
  Mức giá tăng:1267

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1280 1288


  Mức giá giảm:12

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch
  Bạc 19/01/2015
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức giá 17.00, đặt lệnh ở xung quanh 17.50-17.30, mục tiêu là 18.00.

  Mức hỗ trợ:17.50 17.30


  Mức giá tăng:17.30

  [​IMG]

  Mức kháng cự:17.80 18.15


  Mức giá giảm:18.00

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch
  EUR/USD 19/01/2015
  Cặp EUR/USD sẽ biến động ở mức xung quanh 1.1550, khuyến nghị có thể đặt lệnh giảm khi có tăng mạnh, đặt lệnh giảm khi lao dốc.

  Mức hỗ trợ:1.1500 1.1150


  Mức giá tăng:1.1500

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1.1600 1.1700


  Mức giá giảm:1.1620

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch
  USD/JPY 19/01/2015
  Cặp USD/JPY sẽ có biến động giữa mức 116.80 và 117.90, đặt lệnh giảm ở mức giá cao, đặt lệnh giảm ở mức giá giảm.

  Mức hỗ trợ:116.95 116.70


  Mức giá tăng:116.80

  [​IMG]

  Mức kháng cự:117.70 118.00


  Mức giá giảm:117.90

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch
  GBP/USD 19/01/2015
  Cặp GBP/USD có thể đặt lệnh tăng khi tăng mạnh ở xung quanh 1.1770, mục tiêu là 1.1830, mức phá vỡ là 1.1830, mực tiêu 1.1950


  Mức hỗ trợ:1.5100 1.5000


  Mức giá tăng:1.5090

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1.5180 1.5200


  Mức giá giảm:1.5180

  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page