1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[Soft] CaptchaHelper-Tool hỗ trợ gõ captcha

Discussion in 'Captcha' started by RioAspire123, Jun 7, 2014.

 1. Chức năng:
  [​IMG]
  -Hỗ trợ hotkey cho tiện sử dụng
  -Nhảy các thông số như đếm captcha , đếm thời gian gõ
  -Nhiều lựa chọn disable các kí tự đặc biệt
  -Hiện thống kê số tiền và thời gian gõ đc để tiện so sánh
  -Nhấn phím PrintScreen để tự động lưu ảnh chụp màn hình
  -Hoàn toàn miễn phí

  Link down và update:
  https://www.mediafire.com/folder/vnn64yrindbsz/mega_CaptchaHelper
   

Share This Page