1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[Soft] Weiwei captcha- Hỗ trợ gõ captcha

Discussion in 'Captcha' started by RioAspire123, Jun 7, 2014.

 1. Ưu điểm: Làm việc tốt với các dự án Kolo , Qlink , Megatypers
  Nhược điểm: Dễ bị ban nick

  Link: http://www.123gogou.com/20140110.rar

  - Mở phần mềm vừa tải về và click vào biểu tượng như hình sau:
  [​IMG]

  - Chú ý:
  + Nếu click đúp nhưng phần mềm không mở và hiện bảng thông báo lỗi thì bạn tải phần mềm này về cài đặt
  Click vào đây để tải net framework 4 về: http://www.mediafire.com/download/1b3q4g4msl4wibb/4.0dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

  [​IMG]

  - Làm tuần tự lần lượt theo các bước:


  1. Chọn Add id
  2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản làm việc đã được cấp
  3. Tài khoản của dự án nào thì chọn dự án đó
  4. Chọn Add user
  5. Tích chọn vào ô vuông đầu dòng tài khoản muốn làm việc.
  6. Start để bắt đầu làm việc
  7. Stop để dừng

  -Ngoài ra còn một số tùy chọn:

  Speed: tốc độ tải hình ảnh nhanh dần từ 1 đến 5. Nên chọn mặc định là 5 để có hiệu quả cao nhất.
  Show 2 images: Làm việc ở chế độ 2 khung, bỏ chọn để làm việc ở chế độ 1 khung
  Del id: Xoá tài khoản làm việc khỏi phần mềm.
   

Share This Page