1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tổng hợp các code popup cho website/ blog của bạn phần 1

Discussion in 'Recycle Bin' started by charlescowen, May 13, 2014.

 1. charlescowen

  charlescowen Moderator Staff Member

  1,557
  45
  0
  Pop-up là 1 trong các hình thức kiếm tiền online phổ biến cho các webmaster và những người viết blog. Bài viết sưu tầm dưới đây tổng hợp 1 cách đầy đủ nhất các code popup cần thiết cho bạn!

  Tổng hợp các Code Popup – Javascripts quảng cáo cho website – Blogspot . Code Javascripts Popup quảng cáo cho website – blogspot. Code Popup quảng cáo xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột.Code Popup quảng cáo xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên.Code Popup quảng cáo xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên. Code mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình.

  Các loại Code Popup mình sẽ chia sẻ trong bài viết này

  Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột
  Code Popup-under hiện sau trình duyệt cho website/Blogger
  Code popup mở ra tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web
  Code mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình
  Code Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên
  Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên
  Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip
  Tổng hợp Code Popup – Javascripts quảng cáo cho website – Blogspot


  Chú ý: Thay link bằng link http://bittuot.blogspot.com/ Website các bạn cần đặt Popup nhé.
  1. Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

  Thay phần <body> thành đoạn code dưới đây

  <body onclick=’open_popup()’>


  <script type=’text/javascript’>

  /* <![CDATA[ */

  function open_popup() {

  window.open("http://bittuot.blogspot.com/")

  window.open("http://bittuot.blogspot.com/")

  window.open("http://bittuot.blogspot.com/")

  }

  /* ]]> */

  </script>

  Ở trên mình mặc định là 3 trang sẽ được mở ra khi click chuột, bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều hơn bằng cách thêm window.open(“địa chỉ web/blog”).

  Chú ý : Cách này sẽ gậy khó chịu cho người dùng

  2. Code Popup-under hiện sau trình duyệt cho website/Blogger

  Đặc điểm của file javarscripts.

  Các popup-under sẽ tự động xuất hiện mà không cần phải đợi độc giả click vào một vị trí bất kỳ nào trên blogger của bạn.
  Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay phần mềm chặn popup.
  Cách thực hiện

  Đối với blogspot
  Đăng nhập vào blog
  Vào bảng điều khiển Blogger
  Vào bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
  Dán 1 trong 2 đoạn code dưới đây vào tiện ích HTML/Javascript vừa thêm (Ngoài ra bạn có thể dán nó trước thẻ </head> )
  Đối với website:
  Bạn chỉ cần dán nó trước thẻ </head> là ok
  Đoạn 1:

  <script>
  function popup() {

  var url = “http://bittuot.blogspot.com/“;

  window.open(url);

  popWin = window.open(page,’popWin’);

  popWin.blur();

  window.focus();

  }

  popup();

  </script>

  Đoạn 2:

  <script>


  //Pop-under window- By JavaScript Kit

  //Credit notice must stay intact for use

  //Visit http://javascriptkit.com for this script  //specify page to pop-under

  var popunder=”http://bittuot.blogspot.com/“  //specify popunder window features

  //set 1 to enable a particular feature, 0 to disable

  var winfeatures=”width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0″  //Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)

  //Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded

  var once_per_session=0  ///No editing beyond here required/////  function get_cookie(Name) {

  var search = Name + “=”

  var returnvalue = “”;

  if (document.cookie.length > 0) {

  offset = document.cookie.indexOf(search)

  if (offset != -1) { // if cookie exists

  offset += search.length

  // set index of beginning of value

  end = document.cookie.indexOf(“;”, offset);

  // set index of end of cookie value

  if (end == -1)

  end = document.cookie.length;

  returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))

  }

  }

  return returnvalue;

  }  function loadornot(){

  if (get_cookie(‘popunder’)==”){

  loadpopunder()

  document.cookie=”popunder=yes”

  }

  }  function loadpopunder(){

  win2=window.open(popunder,”",winfeatures)

  win2.blur()

  window.focus()

  }  if (once_per_session==0)

  loadpopunder()

  else

  loadornot()  </script>

  3.Code popup mở ra tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web

  <script type=”text/javascript” language=javascript>
  function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {

  var today = new Date();

  today.setTime(today.getTime());

  var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));  document.cookie = name + “=” + escape(value) +

  ((expires) ? “;expires=” + expires_date.toGMTString() : “”) +

  ((path) ? “;path=” + path : “”) +

  ((domain) ? “;domain=” + domain : “”) +

  ((secure) ? “;secure” : “”);

  }  function Get_Cookie(name) {  var start = document.cookie.indexOf(name + “=”);

  var len = start + name.length + 1;

  if ((!start) &&

  (name != document.cookie.substring(0, name.length))) {

  return null;

  }

  if (start == -1) return null;

  var end = document.cookie.indexOf(“;”, len);

  if (end == -1) end = document.cookie.length;

  return unescape(document.cookie.substring(len, end));

  }  function Delete_Cookie(name, path, domain) {

  if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + “=” +

  ((path) ? “;path=” + path : “”) +

  ((domain) ? “;domain=” + domain : “”) +

  “;expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT”;

  }  function popunder() {if (Get_Cookie(‘cucre’) == null) {

  Set_Cookie(‘cucre’, ‘cucre Popunder’, ’1′, ‘/’, ”, ”);

  var url = “http://bittuot.blogspot.com/“;

  pop = window.open(url, ‘windowcucre’);

  pop.blur();  window.focus();

  }}  function addEvent(obj, eventName, func) {

  if (obj.attachEvent) {

  obj.attachEvent(“on” + eventName, func);

  }

  else if (obj.addEventListener) {

  obj.addEventListener(eventName, func, true);

  }

  else {

  obj["on" + eventName] = func;

  }

  }  addEvent(window, “load”, function (e) {

  addEvent(document.body, “click”, function (e) {

  popunder();

  });

  });  </script>

   

Share This Page