1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tổng hợp các code popup cho website/ blog của bạn phần 2

Discussion in 'Recycle Bin' started by charlescowen, May 13, 2014.

 1. charlescowen

  charlescowen Moderator Staff Member

  1,557
  45
  0
  4. Code mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình

  Những điểm hay của Code Popup này:

  - Xuất hiện 1 lần khi trình duyệt Website mở.

  - Cửa sổ trang Website được Pop nhỏ ở góc màn hình -> kéo dài thời gian ở lại của Website được Pop.

  Cách làm

  - Trên các nền Website thì đây chỉ là 1 đoạn code javascript trên thẻ </head> là OK

  - Hướng dẫn trên Blogspot.

  + Các bạn vào bảng điều khiển blogger -> bố cục (Layout) -> Thêm 1 tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript.

  Sau đó dán code trên vào tiện ích vừa thêm và lưu lại là OK

  Code:

  <script>function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent(“on”+eventName,func);}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true);}else{obj["on"+eventName]=func;}}
  addEvent(window,”load”,function(e){addEvent(document.body,”click”,function(e){var pX;pX=screen.width;if(!pX){pX=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:Document.body.clientWidth;}

  if(pX>800){if(document.cookie.indexOf(“pnpopup=popactive”)==-1){document.cookie=’pnpopup=popactive’;params=’width=50′;params+=’, height=50′;params+=’, top=1650, left=1460, resizable=no, scrollbars=yes, location=yes’;var w=window.open(“http://bittuot.blogspot.com/“,’window1′,params).blur();window.focus();}}});});</script>

  Thay link bằng link http://bittuot.blogspot.com/ Website các bạn cần đặt Pop nhé.

  Code Popup - Javascripts quảng cáo cho website - Blogspot
  5. Code Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên

  Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

  Thay phần <body> thành đoạn code dưới đây

  <body onclick=”vtlai_popup();”>


  <script language=”javascript”>

  /* <![CDATA[ */

  var sinhvienit=0;

  function SVIT_ADS_GetCookie(Name){

  var re=new RegExp(Name+"=[^;]+”, “i”);

  if (document.cookie.match(re))

  return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split(“=”)[1]);

  return “”

  }  function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){

  if (typeof days!=”undefined”){

  var expireDate = new Date()

  var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)

  document.cookie = name+”=”+decodeURIComponent(value)+”; expires=”+expireDate.toGMTString()

  }

  else document.cookie = name+”=”+decodeURIComponent(value);

  }  function vtlai_popup()

  {

  var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie(‘sinhvienit_popup_ads’);

  if (cookie_popup_ads==”) {

  if(sinhvienit==0)

  {

  sinhvienit=1;

  var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;

  SVIT_ADS_SetCookie(‘sinhvienit_popup_ads’,'true’,Time_expires);

  var urllist = ['http://bittuot.blogspot.com/','http://bittuot.blogspot.com/','http://bittuot.blogspot.com/'];

  var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];

  var params = ‘width=’ + ’300′;

  params += ‘, height=’ + ’300′;

  params += ‘, top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1′;

  var pop_ads_open = window.open(url, ‘sinhvienit_ads_pop’, params);

  }

  }

  }

  /* ]]> */

  </script>

  6. Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên

  Code phần này là khi bạn click vào blog lần đầu tiên tất cả các cửa sổ đều xuất hiện và chỉ 1 lần duy nhất, những cú click tiếp theo trên cùng 1 trình duyệt thì các cửa sổ không xuất hiện nữa với khoảng thời gian nhất định.

  Cách làm

  Thay phần <body> thành đoạn code dưới đây

  <body onclick=’vtlai_popup();’>


  <script language=’javascript’>

  //<![CDATA[  var sinhvienit=0;

  function SVIT_ADS_GetCookie(Name){

  var re=new RegExp(Name+"=[^;]+”, “i”);

  if (document.cookie.match(re))

  return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split(“=”)[1]);

  return “”

  }  function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){

  if (typeof days!=”undefined”){

  var expireDate = new Date()

  var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)

  document.cookie = name+”=”+decodeURIComponent(value)+”; expires=”+expireDate.toGMTString()

  }

  else document.cookie = name+”=”+decodeURIComponent(value);

  }  function vtlai_popup()

  {  var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie(‘sinhvienit_popup_ads’);

  if (cookie_popup_ads==”) {

  if(sinhvienit==0)

  {

  sinhvienit=1;

  var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;

  SVIT_ADS_SetCookie(‘sinhvienit_popup_ads’,'true’,Time_expires);

  var params = ‘width=’ + ’600′;

  params += ‘, height=’ + ’500′;

  params += ‘,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1′;  var vtlai_popup_0 = window.open(‘http://bittuot.blogspot.com/‘, ‘vtlai_popup_0′, params +’, top=0,left=0′);  var vtlai_popup_1 = window.open(‘http://bittuot.blogspot.com/‘, ‘vtlai_popup_1′, params +’, top=0,left=0′);  var vtlai_popup_2 = window.open(‘http://bittuot.blogspot.com/‘, ‘vtlai_popup_2′, params +’, top=0,left=0′);  var vtlai_popup_3 = window.open(‘http://bittuot.blogspot.com/‘, ‘vtlai_popup_3′, params +’, top=0,left=0′);  }  }

  }

  //]]>

  </script>

  6. Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip

  Tìm đến thẻ <body> và thay thế thành như bên dưới

  <body onclick=’popunder();’>


  <script>

  /* <![CDATA[ */

  function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")}

  function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""),

  pop=window.open("http://bittuot.blogspot.com/","windowcucre"),

  pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,”load”,function(){addEvent(document.body,”click”,function(){popunder()})});

  /* ]]> */</script>

  Hoặc bạn có thể dùng đoạn code sau:

  <script>
  //<![CDATA[

  function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {

  var today = new Date();

  today.setTime(today.getTime());

  var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));  document.cookie = name + "=" + escape(value) +

  ((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +

  ((path) ? ";path=" + path : "") +

  ((domain) ? ";domain=" + domain : "") +

  ((secure) ? ";secure" : "");

  }  function Get_Cookie(name) {
   

Share This Page