1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tvlnk.com ----Rút gọn link kiếm tiền (chỉ chấp nhận surf Jingding cho website sportve.net )

Discussion in 'Tuyển Referrers' started by imbotmachine, Nov 21, 2014.

 1. imbotmachine

  imbotmachine Administrator Staff Member

  308
  77
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  Ref giúp nhé :D

  http://tvlnk.com

  1. Không đặt liên kết Tvlnk.com bất cứ nơi nào có thể chứa tài liệu dành cho người lớn.
  2. Không rút gon lại bất kỳ URL trang web khác sportve.net.
  3. Không tạo 'chuyển hướng vòng' với dịch vụ tương tự để tạo ra doanh thu.
  4. Đừng tạo ra thư rác với Tvlnk.com liên kết bất cứ nơi nào, bao gồm cả các diễn đàn / chat / ý kiến / blog.
  5. Không mở liên kết Tvlnk.com tự động trong bất kỳ cách nào, bao gồm cả quảng cáo / popunders / chuyển hướng.
  6. Đừng iFrame hoặc liên kết Tvlnk.com nhúng vào bất kỳ blog hoặc các trang web chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nó và cấm tài khoản của bạn.
  7. Jingling và lưu lượng truy cập các trang web ngoại được phép tham khảo hướng dẫn của chúng tôi cho các thiết lập leng keng đây
  8. Không bọc link rút ngắn liên kết Tvlnk.com trong bất kỳ dịch vụ liên kết shortner khác ví dụ như bit.ly, goo.gl, vv
  9. Cách duy nhất được chấp nhận là để thêm liên kết của bạn trực tiếp tvlnk hoặc trao đổi lưu lượng truy cập.
  10. Nếu bất cứ ai tìm thấy hoặc báo cáo vi phạm các quy tắc trên hoặc dưới trong Điều khoản và Điều kiện chi tiết, tài khoản của họ sẽ được gỡ bỏ và tất cả các khoản thu nhập bị mất.
  CPM trung bình hiện tại ( số tiền phải trả cho 1.000 du khách trong một khoảng thời gian 24 giờ ) .

  Unique = số tiền phải trả cho 1.000 du khách trong một khoảng thời gian 24 giờ, nhấn vào nhiều liên kết .

  Raw = số thuế phải nộp cho 1000 lượt xem liên kết trong một khoảng thời gian 24 giờ.  CountryUnque
  Canada$0.04$0.00
  United States$0.03$0.00
  United Kingdom$0.03$0.00
  Australia$0.02$0.00
  Malaysia$0.03$0.00
  Spain$0.03$0.00
  Sweden$0.03$0.00
  New Zealand$0.03$0.00
  Germany$0.03$0.00
  Ireland$0.03$0.00
  France$0.03$0.00
  Norway$0.03$0.00
  South Africa$0.03$0.00
  Finland$0.03$0.00
  Switzerland$0.02$0.00
  Italy$0.02$0.00
  Lebanon$0.02$0.00
  Singapore$0.02$0.00
  Denmark$0.02$0.00
  Netherlands$0.02$0.00
  United Arab Emirates$0.02$0.00
  Portugal$0.02$0.00
  Israel$0.02$0.00
  Paraguay$0.02$0.00
  Jordan$0.02$0.00
  Micronesia, Federated States Of$0.02$0.00
  Greece$0.01$0.00
  Austria$0.01$0.00
  Norfolk Island$0.01$0.00
  Croatia (Local Name: Hrvatska)$0.01$0.00
  Egypt$0.01$0.00
  Bosnia And Herzegowina$0.01$0.00
  India$0.01$0.00
  Japan$0.01$0.00
  Russian Federation$0.01$0.00
  Slovakia (Slovak Republic)$0.01$0.00
  Latvia$0.01$0.00
  Malawi$0.01$0.00
  Romania$0.01$0.00
  Proxy Traffic Deal$0.01$0.00
  Poland$0.01$0.00
  Brazil$0.01$0.00
  Ghana$0.01$0.00
  Tanzania, United Republic Of$0.01$0.00
  Slovenia$0.01$0.00
  Czech Republic$0.01$0.00
  Bulgaria$0.01$0.00
  Fiji$0.01$0.00
  Luxembourg$0.01$0.00
  Cyprus$0.01$0.00
  Honduras$0.01$0.00
  Kuwait$0.01$0.00
  Northern Mariana Islands$0.01$0.00
  Hungary$0.01$0.00
  Belgium$0.01$0.00
  San Marino$0.01$0.00
  Botswana$0.01$0.00
  Seychelles$0.01$0.00
  Qatar$0.01$0.00
  Armenia$0.01$0.00
  Morocco$0.01$0.00
  Ukraine$0.01$0.00
  Philippines$0.01$0.00
  Mexico$0.01$0.00
  Albania$0.01$0.00
  Panama$0.01$0.00
  Sudan$0.01$0.00
  Pakistan$0.01$0.00
  Bangladesh$0.01$0.00
  Kenya$0.01$0.00
  Chile$0.01$0.00
  Netherlands Antilles$0.01$0.00
  Uruguay$0.01$0.00
  Colombia$0.01$0.00
  Venezuela$0.01$0.00
  Bolivia$0.01$0.00
  Grenada$0.01$0.00
  Ecuador$0.01$0.00
  Saint Vincent And The Grenadines$0.01$0.00
  Saudi Arabia$0.01$0.00
  Guam$0.01$0.00
  Aruba$0.01$0.00
  Thailand$0.01$0.00
  Argentina$0.01$0.00
  Malta$0.01$0.00
  China$0.01$0.00
  Peru$0.01$0.00
  Trinidad And Tobago$0.01$0.00
  Dominican Republic$0.01$0.00
  Nicaragua$0.01$0.00
  Guyana$0.01$0.00
  Antigua And Barbuda$0.01$0.00
  Guatemala$0.01$0.00
  Bahamas$0.01$0.00
  Namibia$0.01$0.00
  Niger$0.01$0.00
  Martinique$0.01$0.00
  Libyan Arab Jamahiriya$0.01$0.00
  Turks And Caicos Islands$0.01$0.00
  Montserrat$0.01$0.00
  Reunion$0.01$0.00
  Zimbabwe$0.01$0.00
  Myanmar$0.01$0.00
  Greenland$0.01$0.00
  Djibouti$0.01$0.00
  Burkina Faso$0.01$0.00
  Anguilla$0.01$0.00
  East Timor$0.01$0.00
  Benin$0.01$0.00
  Congo, The Democratic Republic Of The$0.01$0.00
  Ethiopia$0.01$0.00
  South Georgia, South Sandwich Islands$0.01$0.00
  British Indian Ocean Territory$0.01$0.00
  Sierra Leone$0.01$0.00
  St. Pierre And Miquelon$0.01$0.00
  Bouvet Island$0.01$0.00
  St. Helena$0.01$0.00
  Sri Lanka$0.01$0.00
  Bhutan$0.01$0.00
  Bermuda$0.01$0.00
  Somalia$0.01$0.00
  Belize$0.01$0.00
  Solomon Islands$0.01$0.00
  Senegal$0.01$0.00
  Chad$0.01$0.00
  Central African Republic$0.01$0.00
  Puerto Rico$0.01$0.00
  Cayman Islands$0.01$0.00
  Cape Verde$0.01$0.00
  Cameroon$0.01$0.00
  Cambodia$0.01$0.00
  Rwanda$0.01$0.00
  Saint Kitts And Nevis$0.01$0.00
  Saint Lucia$0.01$0.00
  Burundi$0.01$0.00
  Samoa$0.01$0.00
  Sao Tome And Principe$0.01$0.00
  Brunei Darussalam$0.01$0.00
  Belarus$0.01$0.00
  Suriname$0.01$0.00
  Svalbard And Jan Mayen Islands$0.01$0.00
  Syrian Arab Republic$0.01$0.00
  Andorra$0.01$0.00
  American Samoa$0.01$0.00
  United States Minor Outlying Islands$0.01$0.00
  Algeria$0.01$0.00
  Uzbekistan$0.01$0.00
  Vanuatu$0.01$0.00
  Afghanistan$0.01$0.00
  Viet Nam$0.01$0.00
  Virgin Islands (British)$0.01$0.00
  Virgin Islands (U.S.)$0.01$0.00
  Wallis And Futuna Islands$0.01$0.00
  Western Sahara$0.01$0.00
  Yemen$0.01$0.00
  Yugoslavia$0.01$0.00
  Uganda$0.01$0.00
  Tuvalu$0.01$0.00
  Swaziland$0.01$0.00
  Barbados$0.01$0.00
  Bahrain$0.01$0.00
  Kyrgyzstan$0.01$0.00
  Taiwan$0.01$0.00
  Tajikistan$0.01$0.00
  Azerbaijan$0.01$0.00
  Antarctica$0.01$0.00
  Togo$0.01$0.00
  Tokelau$0.01$0.00
  Tonga$0.01$0.00
  Tunisia$0.01$0.00
  Turkey$0.01$0.00
  Turkmenistan$0.01$0.00
  Angola$0.01$0.00
  Zambia$0.01$0.00
  Pitcairn$0.01$0.00
  Iceland$0.01$0.00
  Georgia$0.01$0.00
  Gambia$0.01$0.00
  Lesotho$0.01$0.00
  Liberia$0.01$0.00
  Gabon$0.01$0.00
  Liechtenstein$0.01$0.00
  Lithuania$0.01$0.00
  French Southern Territories$0.01$0.00
  Macau$0.01$0.00
  Macedonia, Former Yugoslav Republic Of$0.01$0.00
  Madagascar$0.01$0.00
  French Polynesia$0.01$0.00
  French Guiana$0.01$0.00
  Maldives$0.01$0.00
  Lao People's Democratic Republic$0.01$0.00
  Gibraltar$0.01$0.00
  Korea, Republic Of$0.01$0.00
  Hong Kong$0.01$0.00
  Indonesia$0.01$0.00
  Iran (Islamic Republic Of)$0.01$0.00
  Iraq$0.01$0.00
  Holy See (Vatican City State)$0.01$0.00
  Heard And Mc Donald Islands$0.01$0.00
  Haiti$0.01$0.00
  Jamaica$0.01$0.00
  Guinea-Bissau$0.01$0.00
  Guinea$0.01$0.00
  Kazakhstan$0.01$0.00
  Guadeloupe$0.01$0.00
  Kiribati$0.01$0.00
  Korea, Democratic People's Republic Of$0.01$0.00
  Mali$0.01$0.00
  France, Metropolitan$0.01$0.00
  Dominica$0.01$0.00
  New Caledonia$0.01$0.00
  Cuba$0.01$0.00
  Nigeria$0.01$0.00
  Niue$0.01$0.00
  Cote D'Ivoire$0.01$0.00
  Costa Rica$0.01$0.00
  Cook Islands$0.01$0.00
  Oman$0.01$0.00
  Palau$0.01$0.00
  Congo$0.01$0.00
  Papua New Guinea$0.01$0.00
  Comoros$0.01$0.00
  Cocos (Keeling) Islands$0.01$0.00
  Nepal$0.01$0.00
  Nauru$0.01$0.00
  Marshall Islands$0.01$0.00
  Faroe Islands$0.01$0.00
  Mauritania$0.01$0.00
  Mauritius$0.01$0.00
  Mayotte$0.01$0.00
  Falkland Islands (Malvinas)$0.01$0.00
  Moldova, Republic Of$0.01$0.00
  Monaco$0.01$0.00
  Mongolia$0.01$0.00
  Estonia$0.01$0.00
  Eritrea$0.01$0.00
  Mozambique$0.01$0.00
  Equatorial Guinea$0.01$0.00
  El Salvador$0.01$0.00
  Christmas Island$0.01$0.00
  All other countries$0.01$0.00

  Min pay : 5$ cổng Paypal Payza  Chúc các bạn kiếm thật nhiều tiền Site mới chưa có proof mh sẽ cập nhật sớm nhất !! Thân
   
 2. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  1,522
  407
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Facebook:
  Facebook Profile
  Sao thấp thế nhể :3 :3 Toàn 0.0X cho 1 nghìn lượt :))
   
 3. hiệu quả đấy a ơi..e cầy chơi ngày cũng 0,2 $
   
  Admin likes this.

Share This Page