1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Xác minh số Điện thoại trên Google AdSense

Discussion in 'Recycle Bin' started by charlescowen, May 13, 2014.

 1. charlescowen

  charlescowen Moderator Staff Member

  1,557
  45
  0
  Là một phần nỗ lực của Google AdSense để bảo vệ tài khoản của nhà xuất bản AdSense và hỗ trợ cụ thể cho từng tài khoản, bắt buộc nhà xuất bản phải có số điện thoại hợp lệ. Để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác và cập nhật, Google AdSense sử dụng quá trình xác minh số điện thoại.


  Quá trình xác minh số điện thoại không bắt buộc đối với nhà xuất bản ở tất cả các địa điểm. Nếu quá trình này là bắt buộc đối với bạn, bạn sẽ thấy thông báo nhắc xuất hiện trên tab Tài khoản của tôi, như được mô tả bên dưới.

  Quá trình xác minh số điện thoại hoạt động như thế nào?

  Khi bạn đã sẵn sàng xác minh số điện thoại của mình, hãy truy cập vào tab Tài khoản của tôi và nhấp vào liên kết 'Hãy xác minh số điện thoại của bạn' trong phần Hành động Bắt buộc. Liên kết này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách nhấp vào nút. Hệ thống của Google AdSense sẽ tự động gọi cho bạn theo số được ghi và khi bạn nhấc điện thoại, bạn sẽ nhận được mã gồm 5 chữ số để nhập vào một hộp trên trang.
  Xin lưu ý rằng số điện thoại có số máy nhánh sẽ không hoạt động với hệ thống xác minh số điện thoại của Google AdSense.

  Tôi phải nhập mã xác minh sau bao lâu?

  Bạn có 6 tháng kể từ ngày thu nhập của bạn đạt ngưỡng xác minh để nhập mã xác minh của bạn. Nếu bạn chưa nhập mã xác minh trong vòng 4 tháng, Google AdSense sẽ thay thế quảng cáo đã thanh toán trên trang web của bạn bằng Quảng cáo Dịch vụ Công chưa thanh toán. Nếu bạn vẫn không nhập mã xác minh trong vòng 6 tháng, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu và các khoản thu nhập chưa thanh toán của bạn sẽ được hoàn lại cho các nhà quảng cáo thích hợp.

   

Share This Page